آهنگ زنگ جدید - New Ringtones 2017

آهنگ زنگ جدید - New Ringtones 2017
تعداد دانلود کمتر از 100
حجم 15.1 مگابایت
نسخه 1.4

درباره آهنگ زنگ جدید - New Ringtones 2017

 در برنامه (آهنگ زنگ جدید - New Ringtones 2017)  به مشا این امکان داده می شود که جدید ترین آهنگ ها زنگ موجود در سال 2017 را داشته باشید که، در برنامه آهنگ زنگ جدید - New Ringtones 2017 جدید ترین آهنگ های زنگ متناسب با سلیقه های مختلف وجو دارد.

ویژِگی های برنامه آهنگ زنگ جدید - New Ringtones 2017:

  • بیش از 50 آهنگ زنگ جدید برای سلیقه های مختلف
  • رابط کاربری آسان
  • امکان تنظیم برای زنک هشدار
  • تنظیم تایمر برای پخش صدا