تایپ صوتی هوشمند

تایپ صوتی هوشمند
تعداد دانلودکمتر از 100
تعداد بازدیدکمتر از 100
حجم3.44 مگابایت
نسخه 1.4

درباره تایپ صوتی هوشمند

بدون نوشتن تایپ کن
حوصله تایپ کردن نداری؟
بگو برات بنویسه و راحت بفرس تلگرام
دارای سه زبان
 فارسی عربی و انگلیسی
به همراه تلفظ انلاین و افلاین
 


تایپ صوتی هوشمند
تایپ صوتی هوشمند
تایپ صوتی هوشمند

دسترسی‌ها

 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • INTERNET
 • WAKE_LOCK
 • RECEIVE_BOOT_COMPLETED
 • READ_SMS
 • WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • READ_EXTERNAL_STORAGE
 • RECEIVE_SMS
 • com.voicematnn.C2D_MESSAGE
 • ACCESS_NETWORK_STATE
 • READ_PHONE_STATE
 • com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION
 • ACCESS_COARSE_LOCATION
 • ACCESS_WIFI_STATE
 • VIBRATE
 • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
 • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
 • com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
 • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
 • com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
 • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
 • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
 • com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
 • com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • READ_APP_BADGE
 • com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE