آیین نامه 97 (سوالات+علائم)

آیین نامه 97 (سوالات+علائم)
دسته آموزش
تعداد دانلود کمتر از 100
تعداد بازدید کمتر از 100
حجم 17.87 مگابایت
نسخه 1.3

درباره آیین نامه 97 (سوالات+علائم)

میخوای گواهینامه بگیری با بهترین و جدیدترین تغییرات سال 97
شامل 8 بخش آموزشی

بخش اول: سوالات مقدماتی شامل 24 بخش هر بخش 30 سوال 

بخش دوم:شامل کلیه تابلوهای راهنمایی و رانندگی با کلیه سوالات تستی و چهار گذینه ای

بخش سوم:آموزش حق تقدم وسایل نقلیه 

بخش چهارم :بخش سوالات پرتکرار در آزمون های راهنمایی و رانندگی

بخش پنجم: آموزش تابلوها راهنمایی و رانندگی ب تفکیک تابلوها

بخش ششم:بخش سوالات فنی و نگهداری که بصورت تست و چهار گذینه ای

بخش هفتم: بخش سوالات اصلی آزمون راهنمایی و رانندگی که دقیق با شرایط آزمون اصلی

بخش هشتم: شامل آموزش های لازم در رانندگی

یک برنامه کاملا تکمیل و عالی و تماما رایگاندسترسی‌ها

 • RECEIVE_BOOT_COMPLETED
 • INTERNET
 • hamze.application.gavahiname2.permission.C2D_MESSAGE
 • ACCESS_NETWORK_STATE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • WAKE_LOCK
 • VIBRATE
 • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
 • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
 • com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
 • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
 • com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
 • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
 • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
 • com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
 • com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • READ_APP_BADGE
 • com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
 • ACCESS_WIFI_STATE
 • CHANGE_WIFI_STATE
 • READ_PHONE_STATE